Pisikesed on saanud kätte ka teise vaktsiini.
Beatrix ja Bonaparte on saanud kätte exportpedigreed ja on valmis nädala pärast piiri taha uutesse kodudesse minekuks.

Pennut ovat saanut toisen rokotuksen.
Beatrix ja Bonaparte ovat saanut exportpedigreen ja ovat valmis lähtemään viikon kuluttua rajan taakse.
Bonaparte ja Beatrix

1_bonaparte.jpg 2_beatrix.jpg 3_bonapartebertu.jpg